Verhuren

  1. Zelf advertentie maken met eigen randvoorwaarden;
  2. Online afspraken afspraken maken;
  3. Huurder komt spullen brengen;
  4. Huurder komt spullen halen.

Wat als huurder afspraken niet nakomt.